“TÊN NGƯỜI, TA CỨ… PHIÊN” (!?)

     09/12/2005 01:54:00 AM  

(NCTG) “Người Việt mình vốn tùy tiện và vô ý thức…” Câu nói ấy, tôi đã nghe nhiều người nói, khi nhắc đến những nhược điểm trì níu dân ta. Và có thể thấy rất rõ điều này khi đọc sách dịch của nước ngoài ở Việt Nam.

"LUỘC", "CHÔM"..., HAY LÀ MỘT "QUỐC NẠN" (?) CỦA DÂN VIỆT

     28/01/2005 09:54:00 AM  

(NCTG) Trong một bài viết đăng trên diễn đàn talawas (Đức), tác giả Hà Minh, khi bàn đến một số "quốc nạn", trong đó có "quốc nạn" dịch sai, dịch ẩu đang phá hỏng tiếng Việt, đã nhắc đến 3 thứ "đạo":

Thi sĩ Hoàng Cầm

Đọc báo trong nước: KHEN... VÔ LỐI!

     10/09/2004 11:19:00 AM  

(NCTG) “Tự tin là tốt. Nhưng có cần tự vỗ ngực khen mình như thế?”.

“NGƯỜI MỸ NGU XUẨN” TRONG MẮT DÂN TRUNG HOA

“NGƯỜI MỸ NGU XUẨN” TRONG MẮT DÂN TRUNG HOA

     06/08/2004 11:16:00 AM  

(NCTG) “Ở Trung Quốc, việc bảo vệ thể diện, bảo vệ uy tín được coi là quan trọng hơn cả. Chúng ta đặt câu hỏi, không phải vì chúng ta không hiểu một điều gì đó mà ngược lại, để cho mọi người nhận thấy chúng ta thông minh biết nhường nào, thậm chí, chúng ta còn có thể khiến diễn giả phải bối rối.”