NCTG

TIN VẮN NGÀY 10/6/2021

     10/06/2021 05:41:00 PM  

(NCTG) 10-6-2021

NCTG

TIN VẮN HUNGARY NGÀY 3/6/2021

     03/06/2021 05:55:00 PM  

(NCTG) 3-6-2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 1-2/6/2021

     02/06/2021 09:35:00 AM  

(NCTG) 1-2/6/2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 29/5/2021

     29/05/2021 03:10:00 PM  

(NCTG) 29-5-2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 28/5/2021

     28/05/2021 04:09:00 PM  

(NCTG) 28-5-2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 27/5/2021

     27/05/2021 01:39:00 PM  

(NCTG) 27-5-2021

Vaccine đơn liều Convidecia của Trung Quốc đang ở ngưỡng cửa Hungary

TIN VẮN NGÀY 26/5/2021

     26/05/2021 03:31:00 PM  

(NCTG) 26-5-2021

TIN VẮN NGÀY 23/5/2021

TIN VẮN NGÀY 23/5/2021

     25/05/2021 03:19:00 PM  

Hungary:
- Hungary sẽ không có làn sóng thứ 4 của dịch bệnh, bây giờ và về sau, kể cả nếu virus SARS-CoV-2 có biến thể gì đi nữa, vì dân Hung đã có tỷ lệ lây nhiễm và tiêm chủng rất cao, và được chích ngừa bởi nhiều loại vaccine, theo góc nhìn của GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest). Ông cho rằng trong hè, nước Hung sẽ chỉ có những trường hợp nhiễm Covid-19 riêng lẻ, chủ yếu với người chưa tiêm.

NCTG

TIN VẮN NGÀY 25/5/2021

     25/05/2021 02:03:00 PM  

(NCTG) 25/5/2021

GS. Katalin Karikó

TIN VẮN NGÀY 22/5/2021

     22/05/2021 03:49:00 PM  

(NCTG) 22/5/2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 20/5/2021

     20/05/2021 04:20:00 PM  

(NCTG) 20/5/2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 19/5/2021

     19/05/2021 04:30:00 PM  

(NCTG) 19/5/2021

Cơ sở giải trí nổi tiếng thế giới Moulin Rouge ở khu Montmartre (Paris)

TIN VẮN NGÀY 18/5/2021

     18/05/2021 02:16:00 PM  

(NCTG) 18/5/2021

Đường sắt Quốc gia Hungary MÁV Rt. cho tăng các chuyến tàu tới vùng “Biển hồ” Balaton

TIN VẮN NGÀY 17/5/2021

     17/05/2021 04:22:00 PM  

(NCTG) 17/5/2021

Nghị sĩ Aradszki András

TIN VẮN NGÀY 16/5/2021

     16/05/2021 04:33:00 PM  

(NCTG) 16/5/2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 15/5/2021

     15/05/2021 05:04:00 PM  

(NCTG) 15/5/2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 13/5/2021

     13/05/2021 02:05:00 PM  

(NCTG) 13/5/2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 12/5/2021

     12/05/2021 02:29:00 PM  

(NCTG) 12/5/2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 11/5/2021

     11/05/2021 02:43:00 PM  

(NCTG) 11/5/2021

NCTG

TIN VẮN NGÀY 10/5/2021

     10/05/2021 02:52:00 PM  

(NCTG) 10/5/2021


Các tin khác