VỀ NHỮNG NGÀY QUỐC LỄ, QUỐC KHÁNH CỦA HUNGARY

Thứ ba - 20/08/2013 22:42

(NCTG) “Như vậy, trong số ba ngày Quốc lễ (nemzeti ünnep) của Hungary, thì ngày 20-8 còn đồng thời là Quốc khánh (nemzeti és állami ünnep)”.


Bức tượng vị vua lập quốc Hungary, Thánh István đặt tại Thành Những người đánh cá (Halászbástya) - tác phẩm của điêu khắc gia nổi tiếng Stróbl Alajos

Hỏi: Tôi nghe Hungary có tới ba ngày Quốc khánh: 15-3, 20-8 và 23-10. Vậy ngày nào là ngày chính? Ý nghĩa của ba ngày như thế nào? (Một độc giả)

Trả lời: Thực ra nhiều người tưởng nhầm như bạn, nhưng điều này có thể tra cứu dễ dàng qua sách vở hoặc trên mạng, ví dụ thông qua Wikipedia (Bách khoa Toàn thư mở).

Tuy nhiên, để có độ tin cậy cao hơn, chúng ta có thể dựa vào bản Hiến pháp mới của Hungary (được gọi bằng tên mới là Đạo luật Cơ bản - Alaptörvény).

Đạo luật cơ bản của Hungary là quy phạm pháp lý tối cao trong thứ bậc luật pháp Hungary, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2012.

Magyarország Alaptörvénye
A) cikk
HAZÁNK neve Magyarország.
J) cikk
(1) Magyarország nemzeti ünnepei:
a) március 15. napja, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére;
b) augusztus 20. napja, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére;
c) október 23. napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére.
(2) A hivatalos állami ünnep augusztus 20. napja.


Sau đây là bản dịch của TS. Vũ Hoài Chương:
 
Đạo luật cơ bản của Hungary
Điều A)
Tên nước ta là (Nước) Hungary.
Điều J)
(1) Các ngày Quốc lễ của Hungary:
a) ngày 15-3,  kỷ niệm cách mạng và cuộc chiến đấu giành tự do năm 1848-1849;
b) ngày 20-8, kỷ niệm việc lập quốc và vị vua sáng lập nhà nước, Thánh István;
c) ngày 23-10, kỷ niệm cách mạng và cuộc chiến đấu giành tự do năm 1956.
(2) Ngày Quốc khánh là ngày 20-08.


Các bản tiếng Anh, Pháp và Nga (do TS. Vũ Hoài Chương sưu tầm) cũng cho ra kết quả tương tự (xin xem thêm ở phần Phụ lục).

Như vậy, trong số ba ngày Quốc lễ (nemzeti ünnep) của Hungary, thì ngày 20-8 còn đồng thời là Quốc khánh (nemzeti és állami ünnep). Xin lưu ý, theo Đạo luật Cơ bản, ngày này không chính thức gắn với bất kỳ năm nào - tuy nhiên, lần lại tập tục và lịch sử Hungary, 20-8 là ngày mà vào năm 1083, vua László Đệ nhất thực hiện chiếu chỉ của Đức Giáo hoàng thời đó để phong Thánh cho vị vua lập quốc Hungary István Đệ nhất, Đức Giám mục Gellért và Thái tử Imre.

Ngoài ra, ngày Quốc lễ thứ ba 23-10, trước đây còn được cho thêm một ý nghĩa khác nữa: đó là ngày thành lập Đệ tam Cộng hòa Hungary vào năm 1989, khi Tổng thống Lâm thời Szűrös Mátyás tuyên bố sự ra đời của một nước Hung mới theo thể chế Cộng hòa, sau nhiều thập niên dưới chế độ cộng sản (Cộng hòa Nhân dân).

Các ngày Quốc lễ (và Quốc khánh) Hungary cùng ý nghĩa của chúng là một phần trong số bốn chục câu hỏi trong kỳ thi Kiến thức cơ bản về Hiến pháp (Alkotmányos alapismeretek), được coi là “bước đệm”, điều kiện cần để người ngoại quốc được nhận quốc tịch Hungary. Có thể tham khảo thêm chi tiết có liên quan tại cuốn sách giáo khoa chính thức do Chính phủ Hungary chủ trương, của tác giả Ugróczky Mária (**).
 
(*) Phụ lục:

Bản tiếng Anh:

The Fundamental  Law of Hungary
Article A
The name of OUR COUNTRY shall be Hungary
Article J
(1) The national holidays of Hungary shall be:
a) the 15th day of March, in memory of the 1848-49 Revolution and War of
Independence,
b) the 20th day of August, in memory of the foundation of the State and King Saint
Stephen the State Founder, and
c) the 23rd day of October, in memory of the 1956 Revolution and War of
Independence.
(2) The official state holiday shall be the 20th day of August

Bản tiếng Pháp:

Loi fondamentale de la Hongrie
Article A)
LE NOM DE notre patrie est « Hongrie ».
Article J)
(1) Les fêtes nationales de la Hongrie sont :
a) le 15 mars, en commémoration de la révolution et de la guerre d’indépendance de 1848-49 ;
b) le 20 août, en commémoration de la fondation de l’État et de son fondateur, le roi Saint Étienne ; et
c) le 23 octobre, en commémoration de la révolution et de la lutte d’indépendance de 1956.
(2) La fête nationale officielle est le 20 août.

Bản tiếng Nga:

КОНСТИТУЦИЯ / ОСНОВНОЙ ЗАКОН ВЕНГРИИ
Статья А
Название нашей Страны – Венгрия
Статья J
(1) Государственные праздники Венгрии
A) 15-ого марта в честь революции и борьбы за освобождение 1848-49 годов,
B) 20-ого августа, в честь основания государства и Короля основателя Св.Стефана
C) 23-его октября, в честь революции и борьбы за освобождение 1956 года.
(2) Официальный государственный праздник будет 20-ого августа.

(**) “Alkotmányos alapismeretek” - Dr. Ugróczky Mária (BM Dunapalota és Kiadó).

NCTG


 
 Từ khóa: như vậy, quốc khánh
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn