VỀ NHỮNG NGÀY QUỐC LỄ, QUỐC KHÁNH CỦA HUNGARY

VỀ NHỮNG NGÀY QUỐC LỄ, QUỐC KHÁNH CỦA HUNGARY

 22:42 20/08/2013

(NCTG) “Như vậy, trong số ba ngày Quốc lễ (nemzeti ünnep) của Hungary, thì ngày 20-8 còn đồng thời là Quốc khánh (nemzeti és állami ünnep)”.