LỊCH SỬ MÔN PHÁI VỊNH XUÂN QUYỀN (2)

LỊCH SỬ MÔN PHÁI VỊNH XUÂN QUYỀN (2)

     24/04/2003 08:23:00 PM  

(NCTG) Ở số báo trước, chúng tôi đã điểm qua sự hình thành của môn phái Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền và ba nhân vật quan trọng nhất trong thuở "hồng hoang" đó: bà Ngụ Mai, một đại cao tăng của Thiếu Lâm Hà Nam, chưởng môn nhân Bạch Hạc Quyền, người đã giản lược hóa và hợp lý hóa các chiêu thức phức tạp và rối rắm của Thiếu Lâm Quyền truyền thống, và thiết lập hệ thống Vịnh Xuân Quyền rất hiệu quả và thực tiễn; bà Nghiêm Vĩnh Xuân, được coi là chưởng môn nhân đời thứ nhất của Vịnh Xuân Quyền; và chồng bà, ông Lương Bác Trù, chưởng môn đời thứ hai.

LỊCH SỬ MÔN PHÁI VỊNH XUÂN QUYỀN (1)

LỊCH SỬ MÔN PHÁI VỊNH XUÂN QUYỀN (1)

     27/03/2003 08:00:00 PM  

(NCTG) Là một trong số ba bốn trăm môn phái võ lớn nhỏ xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc, Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền chiếm một vị trí đặc biệt trong làng võ truyền thống Trung Hoa, chẳng những vì vẻ đẹp và tính hiệu quả, hợp lý trong mọi chiêu thức, mà còn vì lịch sử hào hùng và cũng không kém phần lãng mạn của nó.