NGÀY XỬA NGÀY XƯA (5)

NGÀY XỬA NGÀY XƯA (5)

 23:46 25/02/2008

(NCTG) Trong phần 1, chương 3 của "Ngày xửa ngày xưa", theo các tư liệu lịch sử, tác giả Hoàng Đình Long đã ghi lại lịch sử Âu Lạc kể từ khi Triệu Đà lên ngôi vua, cho đến khi nước ta mất vào tay nhà Hán, và Hai Bà Trưng cùng Thi Sách khởi nghĩa chống lại thái thú Tô Định.

NGÀY XỬA NGÀY XƯA (4)

NGÀY XỬA NGÀY XƯA (4)

 21:32 10/02/2008

(NCTG) Chương 3 của “Ngày xửa ngày xưa” thuật lại việc Triệu Đà (người Chân Định, Trung Quốc) dùng mẹo, cùng con là Trọng Thủy đánh bại Phục Phán An Dương Vương, lập nên nhà Triệu tại xứ Âu Lạc rồi nghe lời khuyên của Lục Giả, sứ thần của Hán Cao Tổ, xin được thần phục nhà Hán.

NGÀY XỬA NGÀY XƯA (3)

NGÀY XỬA NGÀY XƯA (3)

 19:54 04/02/2008

(NCTG) Chương 2 của "Ngày xửa ngày xưa" nói về Loa Thành của An Dương Vương Thục Phán, một pháo đài, một trung tâm quân sự - chính trị - văn hóa đương thời của nước Âu Lạc.

NGÀY XỬA NGÀY XƯA (2)

NGÀY XỬA NGÀY XƯA (2)

 23:59 30/01/2008

(NCTG) Trong Chương 1 của cuốn sách, tác giả Hoàng Đình Long đã điểm qua về nguồn gốc người Việt (theo sách sử và huyền sử), từ thời Thần Nông đến vua Hung cuối cùng – Hùng Duệ Vương -, khi nước Văn Lang rơi vào tay Thục Phán (người Tây Thục).

NGÀY XỬA NGÀY XƯA (1)

NGÀY XỬA NGÀY XƯA (1)

 23:45 29/01/2008

(NCTG) LỜI ĐẦU SÁCH: Cuốn sách này mở đầu cho bộ sách “Truyện Lịch Sử Việt Nam” của tác giả Hoàng Đình Long, nhưng nó lại ra đời sau hai cuốn: “Nghìn năm vương triều” và “Con đường trăm năm”.

TÁC GIẢ HOÀNG ĐÌNH LONG VÀ CUỐN SÁCH LỊCH SỬ “NGÀY XỬA NGÀY XƯA”

TÁC GIẢ HOÀNG ĐÌNH LONG VÀ CUỐN SÁCH LỊCH SỬ “NGÀY XỬA NGÀY XƯA”

 23:35 29/01/2008

(NCTG) "Dân ta phải biết sử ta - Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" – đó là hai câu thơ mở đầu một tác phẩm “quốc sử diễn ca” với tựa đề “Lịch sử nước ta”, gồm 210 câu thơ lục bát, được chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1941 tại rừng Pác Bó.