BỨC TƯỜNG BERLIN: “SỤP ĐỔ LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ!”

BỨC TƯỜNG BERLIN: “SỤP ĐỔ LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ!”

 02:53 31/03/2009

(NCTG) Đó là tuyên bố vào trung tuần tháng 3-20009 của ông Günter Schabowski, một cựu lãnh tụ cộng sản Đông Đức, trong một bài phỏng vấn về vai trò của ông trong những sự kiện cách đây 20 năm.

THỦ LĨNH CỘNG SẢN CUỐI CÙNG CỦA ĐÔNG ĐỨC VIẾT NHẬT KÝ TRONG TÙ

THỦ LĨNH CỘNG SẢN CUỐI CÙNG CỦA ĐÔNG ĐỨC VIẾT NHẬT KÝ TRONG TÙ

 20:51 12/03/2009

“Chúng tôi định mở cửa biên giới chậm hơn 1 ngày, nhưng Günter Schabowski đã vội vàng tuyên bố điều đó” - Egon Krenz (71 tuổi), nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Đông Đức một thời khẳng định như vậy trong cuốn nhật ký ông viết trong tù, mới được ấn hành và ra mắt vào trung tuần tháng 2-2009 vừa qua.

NƯỚC ĐỨC 18 NĂM THỜI HẬU "DIE BERLINER MAUER”

NƯỚC ĐỨC 18 NĂM THỜI HẬU "DIE BERLINER MAUER”

 16:54 08/11/2007

(NCTG) Ngày 9-11-1989 là một mốc đáng nhớ của lịch sử Cộng hòa Dân chủ Đức thế kỷ XX, cho dù nó khởi đầu một cách rất... bình thường.