Tết Hà Nội một thời... - Ảnh tư liệu

TẾT

 17:45 07/02/2016

(NCTG) “Rời xa quê hương, nhiều khi hành trang mang theo chính là những lời ca, tiếng nhạc nhắc nhớ cội nguồn của mình, và đó chính là một góc quê hương mà mình còn giữ được”.

Tàu điện xưa, nay còn đâu?

KÝ ỨC HÀ NỘI... NAY ĐÂU?

 22:33 02/01/2016

(NCTG) “Mình cảm thấy may quá, đã không bị va vào một ký ức đau thương nào của cái thời bao cấp ngày xưa, hay một mảnh nào của cơn ác mộng đó… nếu không, chắc mình phải rời nơi này sớm trong sự sợ hãi”.