Nhà văn Cấn Vân Khánh: “KHÓ KHĂN KHÔNG PHẢI Ở CHẤT LƯỢNG”

Nhà văn Cấn Vân Khánh: “KHÓ KHĂN KHÔNG PHẢI Ở CHẤT LƯỢNG”

 17:25 15/01/2010

(NCTG) “Tôi không đồng ý với quan điểm “tự ti” của những người luôn coi trọng văn học nước ngoài mà không để tâm đến văn học trong nước” – ý kiến của nhà văn Cấn Vân Khánh.

Nhà văn Phạm Hải Anh: “NGHE THẤY CHỮ “HỘI THẢO” THÌ RÓN RÉN LÙI RA XA...”

Nhà văn Phạm Hải Anh: “NGHE THẤY CHỮ “HỘI THẢO” THÌ RÓN RÉN LÙI RA XA...”

 00:46 14/01/2010

(NCTG) “Tôi là người rất sợ hội họp dưới mọi hình thức, cho nên nghe thấy chữ “hội thảo” thì rón rén lùi ra xa”, “chắc là nó cũng tào phào như bao nhiêu cái hội thảo khác đã, đang và sẽ còn được tổ chức ở ta” là hai ý kiến nhuốm màu bi quan về Hội nghị Quốc tế quảng bá văn học Việt Nam vừa qua.

Nhà văn Lê Ngọc Mai: HỘI NGHỊ “CHẮC ÍT NHẤT CŨNG ĐƯỢC VIỆC “KHUẤY ĐỘNG PHONG TRÀO”…

Nhà văn Lê Ngọc Mai: HỘI NGHỊ “CHẮC ÍT NHẤT CŨNG ĐƯỢC VIỆC “KHUẤY ĐỘNG PHONG TRÀO”…

 00:48 12/01/2010

(NCTG) Hội nghị “chắc ít nhất cũng được việc “khuấy động phong trào” lên đôi chút (như phần lớn các hội thảo tổ chức kiểu này). (…) Còn sau đó, nếu không có biện pháp thiết thực gì khác thì tôi nghĩ chắc “phong trào” sẽ lại lắng xuống cho đến... kỳ hội thảo sau” – ý kiến của nhà văn, dịch giả Lê Ngọc Mai.

Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh: “NGƯỜI TA” CÓ BIẾT GÌ VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM ĐÂU?

Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh: “NGƯỜI TA” CÓ BIẾT GÌ VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM ĐÂU?

 11:56 08/01/2010

(NCTG) “Tôi đã đến khoảng hơn 20 thư viện của thành phố Boston và nước Mỹ. Ngoài ra cũng có cơ hội biết một số thư viện quốc gia khác. Nói thật thì dễ buồn lòng (và cũng dễ mất lòng nữa), “người ta” có biết gì về văn học Việt Nam đâu?” - ý kiến của nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh.