Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Ngọc: KHOẢNG TRỜI RIÊNG MÀU TÍM

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Ngọc: KHOẢNG TRỜI RIÊNG MÀU TÍM

 18:11 14/08/2009

(NCTG) Chiều mẹ gọi điện ra thủ thỉ: “Mai bắt đầu hội làng rồi đấy, năm nay làng mình mở hội to lắm. Về con nhé? Con đừng nghĩ ngợi nhiều mọi chuyện tự nó cũng nguôi ngoai. Mai về con nhé?”