Sức mạnh quân sự và đường lối ngoại giao hiếu chiến của Liên bang Nga khiến các quốc gia lân cận lo ngại - Minh họa: Internet

BA LAN MUỐN CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN

 17:14 06/12/2015

(NCTG) Trong số 28 quốc gia thành viên Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chỉ có ba nước sở hữu vũ khí hạt nhân là Hoa Kỳ, Pháp và Anh Quốc, ngoài ra, Mỹ có cho một số nước thành viên khác “mượn” vũ khí hạt nhân.

1,5 TRIỆU NẠN NHÂN CỦA NHỮNG VỤ THỬ HẠT NHÂN TRUNG QUỐC

1,5 TRIỆU NẠN NHÂN CỦA NHỮNG VỤ THỬ HẠT NHÂN TRUNG QUỐC

 23:33 10/05/2009

Chừng 190 ngàn người đã thiệt mạng và tổng cộng, 1,5 triệu người là nạn nhân của những vụ thử vũ khí hạt nhân tại Trung Quốc. Mặc dù những người bị sống sót hiện đã đứng ra trước công luận đòi bồi thường cho khổ đau mà họ phải chịu, nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn chọn giải pháp im lặng.