Hai người chiến thắng Nhà nước Hungary - Ảnh: index.hu

THẮNG KIỆN NHÀ NƯỚC HUNGARY, HAI NGƯỜI TZIGANE LÀM TỪ THIỆN

 02:41 08/08/2017

(NCTG) Đó là câu chuyện của Dömötör Norbert và Király Alfréd, hai người Tzigane ở vùng Devecser vừa thắng kiện Nhà nước Hungary tại Tòa Nhân quyền Châu Âu (Tòa Strasbourg) tháng 1 năm nay.