Quốc hội Hungary nhanh chóng thông qua một dự luật bị coi là ngăn cản quyền tiếp cận thông tin của người dân

Hungary: “MẬT HÓA” CÁC QUỸ THUỘC NGÂN HÀNG QUỐC GIA GÂY BẤT BÌNH DƯ LUẬN

 01:25 08/03/2016

Một dự luật hết sức bê bối về hoạt động của các quỹ của Ngân hàng Quốc gia Hungary, sau khi được Quốc hội chấp thuận hôm thứ Ba tuần trước, đã được Chủ tịch Quốc hội Kövér László ký thông qua vào hôm qua, Chủ nhật 6-3-2015.

Sự minh bạch trong hoạt động của bộ máy nhà nước là đòi hỏi cốt yếu của một xã hội dân sự - Minh họa: Internet

Quyền tiếp cận thông tin ở Hungary: CÓ THỂ BỊ O ÉP

 03:54 27/06/2015

(NCTG) Khả năng và “hứng thú” tiếp cận thông tin của người dân Hung có thể sẽ bị ảnh hưởng một cách đáng kể, theo phân tích của báo chí và giới chuyên môn, nếu một số sửa đổi liên quan tới Đạo luật về tự do thông tin (phê chuẩn năm 2011) được thông qua.

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN, VŨ KHÍ HỮU HIỆU CHỐNG THAM NHŨNG

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN, VŨ KHÍ HỮU HIỆU CHỐNG THAM NHŨNG

 02:02 01/07/2009

Không cần phân tích dài dòng, cũng có thể thấy tham nhũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự đói nghèo, khiến người dân bị khóa chặt trong vòng kiềm tỏa của sự nghèo đói, như khẳng định của ông Peter Eigen, Chủ tịch Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI). Điều này lại càng đúng đối với Việt Nam, một quốc gia mà tại đó, tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước đánh giá là “quốc nạn”.