Đất nước nào xứng đáng với danh hiệu “Quốc gia của năm” 2015?

QUỐC GIA CỦA NĂM - VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

 17:20 05/01/2016

(NCTG) Vượt qua nhiều “ứng viên” khác, Myanmar đã nhận được danh hiệu “Quốc gia của năm” do tuần báo “The Economist” (Nhà kinh tế) của Anh bình chọn, với tiêu chí cần cổ súy những đất nước “làm cho thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn”.