“NHỊP CẦU THẾ GIỚI” - NGƯỜI BẠN MỚI

“NHỊP CẦU THẾ GIỚI” - NGƯỜI BẠN MỚI

 02:32 18/01/2011

(NCTG) Như những người đã từng sống và học tập ở Hungary, tôi luôn có những tình cảm thân thương đối với đất nước tươi đẹp ở Đông Âu này.