Phạm Duy và Trịnh Công Son, những ông hoàng của nhạc tình Việt Nam - Ảnh tư liệu

PHẠM DUY, CA NHÂN CHẮP CÁNH CHO NHỮNG CUỘC TÌNH (3)

 03:04 04/06/2015

(NCTG) “Phạm Duy - con người mà về cá nhân ông có thể có những ý kiến đánh giá khác biệt, nhưng sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của ông - trong đó có mảng tình ca bất tử - sẽ mãi mãi là một phần của di sản văn hóa Việt Nam...”.

PHẠM DUY, CA NHÂN CHẮP CÁNH CHO NHỮNG CUỘC TÌNH (1)

PHẠM DUY, CA NHÂN CHẮP CÁNH CHO NHỮNG CUỘC TÌNH (1)

 18:37 10/03/2013

(NCTG) “… Phạm Duy trở thành người chắp cánh và an ủi, song hành và tiễn đưa cho những cuộc tình của nhiều thế hệ thanh niên miền Nam, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước phân ly, lòng người tao loạn...”.