Nhà soạn nhạc, danh cầm Hungary Liszt Ferenc (1811-1886)

BẢN GIAO HƯỞNG NGẪU HỨNG CỦA DÂN TỘC HUNGARY

 18:46 29/11/2019

(NCTG) “Một tác phẩm lớn đặc trưng cho những gì tốt đẹp và cao cả nhất, hạnh phúc và bất hạnh, thăng và trầm của mảnh đất Hungary!”.

Bốn thi phẩm Hungary xuất sắc (1): “LỜI HỊCH”

Bốn thi phẩm Hungary xuất sắc (1): “LỜI HỊCH”

 20:09 28/12/2010

(NCTG) “Lời hịch” là một trong “bốn bài thơ xuất sắc nói về tình yêu quê hương đất nước tôi đã chọn lựa trong nền thơ ca bác học hơn bảy thế kỷ của Hungary, một đất nước phải chống chọi với giặc giã chiến tranh, với nghèo đói bệnh tật, trong đau thương gian khổ vẫn vươn lên đòi quyền sống quyền tự do hạnh phúc”, chia sẻ của dịch giả, nhà nghiên cứu văn học PGS. TS Vũ Ngọc Cân.