Một người biểu tình đòi loại Nga khỏi hệ thống SWIFT, ngày 26/2/2022 - Ảnh: Hans Punz (AP)

Chiến tranh ở Ukraine: LOẠI TRỪ CÁC NGÂN HÀNG NGA KHỎI NỀN TẢNG SWIFT

 14:20 27/02/2022

(NCTG) Chính phủ các nước Phương Tây quyết định áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine, đặc biệt bằng cách quyết định loại trừ nhiều ngân hàng Nga khỏi nền tảng liên ngân hàng Swift, một nền tảng thiết yếu trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.