Hội nghị Trung ương 4 nhận diện tới 27 biểu hiện suy thoái của đảng viên - Ảnh: tuoitre.vn

CHUYỆN KHÔNG THỂ KHÔNG KỂ

 18:04 02/11/2016

(NCTG) “Hóa ra là lòng dân (là tôi) với ý Đảng trái ngược với nhau đến 180 độ vậy sao? Thế thì đáng lo cho Đảng lắm đấy, vì từ xưa người Việt đã có câu: “Ý dân là ý trời” cơ mà”.

CÔNG AN

CÔNG AN

 00:45 18/05/2013

(NCTG) “Mấy đứa con tôi cho vào Công an hết. Khỏe re, không phải lo lắng công ăn việc làm. Không lo bị thất nghiệp khi kinh tế suy thoái, về hưu có lương hưu”.