CHUYỆN XẾP HÀNG

CHUYỆN XẾP HÀNG

 22:30 02/02/2013

(NCTG) Tấm ảnh đoàn người đội nắng giữa trưa xếp hàng dài trước tiệm Starburks mới mở ở Sài Gòn được nhiều “công dân mạng” bình luận rôm rả và có phần bỉ thử, coi đó là biểu hiện của tính bầy đàn, sùng ngoại, v.v...