Chiến tranh là vô nghĩa và hủy diệt - Ảnh: Puy du Fou

Ghi chép của Bùi Uyên: ĐỂ NHỚ VỀ MỘT CUỘC CHIẾN

 02:23 05/11/2021

(NCTG) “... cứa tận sống lưng không phải tiếng bom đạn, pháo bắn rung chuyển bụi mù trong kia: bám đuổi theo tôi chính là những lời cuối đầy thương yêu mà tuyệt vọng ấy, như thoát ra từ dưới lớp đất đắp vội kia, xa dần rồi chìm dần nhẹ như hơi thở cuối nhưng lại vang vọng ám ảnh rất lâu”.