Vị hoàng đế “áo vải cờ đào” - Minh họa: Internet

NGÀY NGUYỄN HUỆ ĐĂNG QUANG HOÀNG ĐẾ: SAI DO ĐÂU?

 04:44 25/05/2017

(NCTG) “Hoàng Lê Nhất Thống Chí” bản chữ Hán không sai. “Hoàng Lê Nhất Thống Chí” bản dịch do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 1984 đã in sai. Sai ở khâu nào thì tôi chịu” - nhà giáo Vũ Quốc Lương.

Quang Trung đại phá quân Thanh - Minh họa: Internet

QUANG TRUNG - NGUYỄN HUỆ LÊN NGÔI KHI NÀO?

 01:12 23/05/2017

(NCTG) “Không thể để sách viết về lịch sử và sách Ngữ văn lớp 9 dạy cho học sinh lại sai mặc dù chỉ là một chi tiết vì một cái sai nhỏ này đã làm cho các thầy cô và hàng chục triệu học sinh qua nhiều năm cứ hiểu sai như vậy và hiểu sai luôn cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung” - phát hiện của nhà giáo Vũ Quốc Lương.