Đàn dê đi nhầm vào trang trại nhà ông Bí thư Huyện ủy - Ảnh: vtc.vn

ĐỌC BÁO, NGHĨ QUẨN

 02:30 06/05/2015

(NCTG) “Lúc đầu nghe các cháu vận động, Trung đã cầm tờ năm nghìn Forint định đóng góp. Sau khi nghe tên Đoàn, với một động tác mà các nhà ảo thuật siêu chắc cũng phải gọi bằng bác, nhanh như chớp anh đổi ngay thành tờ hai nghìn và đóng nó. Thế là chỉ vì cái tên ấy mà quỹ ủng hộ lõm oan mất ba nghìn bạc!”.

NHỚ THUỞ “HÀN VI” VỚI NCTG

NHỚ THUỞ “HÀN VI” VỚI NCTG

 00:00 14/12/2014

(NCTG) “Vâng, thấm thoát vậy mà đã mười mấy năm, thấm thoắt vậy mà tờ báo nho nhỏ của cộng đồng dễ thương người Việt tại Hung ngày nay đã thành tờ báo điện tử có CTV và người đọc ở khắp năm châu”.