BẮC MỘT CHIẾC CẦU

BẮC MỘT CHIẾC CẦU

 16:22 11/12/2011

(NCTG) Cơ duyên của tôi – một độc giả, một đồng nghiệp – đến với “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) rất tình cờ và hơi trái khoáy.