Marcel Proust, một trong những tác gia vĩ đại nhất của văn học thế giới

Phát hiện bí ẩn: TÁC PHẨM MỚI CỦA MARCEL PROUST ĐƯỢC “KHAI QUẬT”

 01:48 15/10/2019

(NCTG) Trong những di cảo để lại sau khi qua đời vào năm 2018 của một chủ nhà xuất bản, người ta đã phát hiện ra những tập truyện mới của nhà văn nổi tiếng người Pháp Marcel Proust. Và giờ đây chúng được chính thức xuất bản. Phải chăng tác giả đã giữ kín các tác phẩm ấy chỉ vì những nội dung nhạy cảm trong đó?