Hoa bằng lăng và “mùa hạ khói mây”

WANTON MEE VÀ PHÍM F5 CỦA TÔI

 03:46 05/06/2015

(NCTG) “Đôi khi “lũ kỷ niệm trước sau” ùa về chỉ qua một hình ảnh thân quen tình cờ bắt gặp. Và cũng đôi khi ước giá như có thể nhấn phím F5 để làm tươi mới và gom lại đủ những mảnh ký ức một thời ta đã trải qua, là thế!”.