“... nghe nhau, nói với nhau vượt qua không gian và thời gian” - Minh họa: 24.hu

SỐNG VỚI THỜI GIAN HAI CHIỀU

 23:45 13/12/2021

(NCTG) “Chúng ta chỉ cần biết chúng ta có thể nghe nhau, nói với nhau vượt qua không gian và thời gian”.