Người Việt ở Phần Lan biểu tình phản đối lạm thu trước cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Helsinki (ngày 10-1-2015)

KIẾN NGHỊ CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VÌ LỢI ÍCH CHUNG

 01:43 02/06/2015

(NCTG) “Mong lắm thay một ngày, mọi công dân Việt Nam ở nước ngoài khi đến các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, sự bức xúc, ấm ức tủi hổ mà họ hay phải gặp sẽ được thay thế bằng tình đồng hương xa xứ ấm áp, để quê hương mãi mãi là chùm khế ngọt trong lòng mỗi người Việt xa xứ!”.

Tình trạng lạm thu tại các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài gây bức xúc cho nhiều bà con - Minh họa: Internet

Trang mạng “Tôi và Sứ quán”: CHUNG TAY GIÚP NGÀNH NGOẠI GIAO VIỆT NAM

 19:32 11/05/2015

(NCTG) “Nếu mỗi người chúng ta chịu khó cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, và bớt “ngại” đi một chút, cùng nhau đoàn kết lên tiếng nói “không” với việc thu lạm phí này tức là chúng ta đã giúp cho Bộ Ngoại giao Việt Nam rất nhiều trong việc gây dựng lại hình ảnh cho các cơ quan đại diện của Bộ”.