Minh họa: Internet

KHÔNG THỂ TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ HUXIT

 02:14 05/08/2016

(NCTG) Đó là quan điểm của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hungary (NVB), khi cơ quan này khước từ việc chứng thực những chữ ký được thu thập nhằm tổ chức một cuộc trưng dầu dân ý về việc Hungary rời Liên Âu.