Mai vàng - Minh họa: Internet

HOA MAI

 03:55 25/01/2017

(NCTG) Tết sắp đến rồi, tuy mình đã già rồi mà sao cũng vẫn còn nôn nao đón Tết. Ngồi trong nhà nhìn ra đường thấy xe chạy qua chạy lại đem bông hoa đi đâu không biết, mà sao nhiều quá? Hỏi sao mà kỳ quá, thì: chiếc thì chở hoa đi bán, chiếc thì chở hoa đem về nhà chơi Tết, chớ còn đi đâu nữa?