Nhà soạn nhạc, danh cầm Hungary Liszt Ferenc (1811-1886)

BẢN GIAO HƯỞNG NGẪU HỨNG CỦA DÂN TỘC HUNGARY

 18:46 29/11/2019

(NCTG) “Một tác phẩm lớn đặc trưng cho những gì tốt đẹp và cao cả nhất, hạnh phúc và bất hạnh, thăng và trầm của mảnh đất Hungary!”.