Bảo tàng Luis de Funès (Nantes) - Ảnh: telerama.fr

TỪ VIỆC ĐÓNG CỬA BẢO TÀNG LUIS DE FUNÈS, NGHĨ VỀ HANOI CINEMATHEQUE

 18:16 27/11/2016

(NCTG) “Vẫn biết, trong thời buổi kinh tế thị trường, xã hội tiêu thụ, việc gìn giữ những giá trị văn hóa (nhiều khi vẫn bị/được coi là nhu cầu của một thiểu số) ở bất cứ đâu cũng là khó. Hy vọng, câu chuyện của Hanoi Cinematheque chưa kết thúc, và bài học của bảo tàng Luis de Funès xem ra có thể có chút giá trị tham khảo...”.