Hoạt động ý nghĩa của giới trẻ năng động

ĐỘC VÀ LẠ VỚI “ÔM” GÂY QUỸ CỦA SINH VIÊN HÀ NỘI

 18:12 08/03/2016

(NCTG) Một nhóm sinh viên Hà Nội đã tổ chức “Ôm Xã Giao” “để thể hiện sự bình đẳng giới khi cả nam lẫn nữ đều có thể trao gửi yêu thương lẫn nhau một cách văn minh mà không hề quan ngại định kiến xã hội”, đồng thời để gây quỹ từ thiện.