Francis Bacon ở Monaco năm 1981 - Ảnh: Eddy Batache (MB Art Collection)

Francis Bacon: MÃI THEO ĐUỔI HỘI HỌA...

 04:16 18/07/2016

(NCTG) Một năm trước khi ra đi, Bacon tâm sự với tạp chí “Paris Match”: “Tôi sẽ mãi theo đuổi hội họa, bởi tôi biết rằng tôi không bao giờ nắm bắt được nó”.