Nhiều DHS đã chọn con đường ở lại vì cảm thấy ở nước ngoài có điều kiện phát triển đúng sở trường và năng lực hơn - Minh họa: Internet

CẦN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU HÚT DU HỌC SINH VỀ NƯỚC

 18:15 10/12/2015

(NCTG) “Phải tạo cơ chế chính sách để thu hút DHS về nước chứ không phải là đẩy họ đi. Chỗ đáng góp ý là chỗ khác chứ không phải là ở cá nhân những DHS chọn con đường không về sau khi tốt nghiệp”.