Sức mạnh của người dân trong một xã hội dân chủ

NƯỚC PHÁP LÀ NHƯ THẾ!

 03:41 05/12/2018

(NCTG) “Trong tiềm thức của người Việt, họ hình dung Phương Tây phải là của người da trắng, tiến bộ. Họ không chấp nhận sự hiện diện của những sắc dân khác, những tôn giáo khác, ngoại trừ của họ, của người Việt, từ thời boat-people cho đến làn sóng người Việt tỵ nạn kinh tế!”.

Chung quy vẫn là chuyện... “kim tiền” - Minh họa: Internet

DÂN CHỦ VÀ TRUYỀN THÔNG, MỘT GÓC NHÌN

 03:04 05/04/2017

(NCTG) “Như tuyệt đại đa số những hoạt động của con người trong xã hội, người làm truyền thông đáp ứng một nhu cầu để thu lợi cho bản thân, không khác gì người thầy thuốc hay thầy giáo. Vấn đề cần đặt ra không phải là chuyện “kim tiền” mà là nhu cầu của ai, với mục đích gì, hậu quả thế nào và làm sao để xã hội tiến bộ thay vì thoái hóa”.

Cuộc đấu giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ đã đến hồi gây cấn nhất...

LÁ PHIẾU MỸ, MÓN HÀNG VIỆT

 14:17 08/11/2016

(NCTG) “Khinh miệt, nghi ngờ hay tẩy chay nhau chỉ vì chọn lựa khác nhau là một thái độ phi dân chủ. Và thái độ ấy, khi vẫn chưa thực sự có quyền chọn lựa, là một trong những trở ngại lớn nhất cho tiến trình dân chủ”.

Rất đông cư dân Hoa Kỳ ủng hộ cho ứng viên này, là vì họ “dân trí thấp”? - Ảnh: huffingtonpost.com

NGHĨ VỀ DÂN CHỦ VÀ DÂN TRÍ

 15:19 22/10/2016

(NCTG) “Dân trí” là một khái niệm xem chừng chỉ có giá trị thực tiễn cho các cao nhân muốn đổ thừa, trốn tránh trách nhiệm và sự bế tắc của họ lên đầu quần chúng với ngôn ngữ hàn lâm.

Các Tổ phụ Lập quốc Hoa Kỳ “khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc”

DÂN CHỦ, MỘT NIỀM TIN TÔN GIÁO

 17:43 16/02/2016

(NCTG) “Nền tảng của dân chủ chính là niềm tin của đa số dân vào sự bình đẳng, đồng quyền quyết định, mỗi người dân một lá phiếu. Khi thiếu vắng niềm tin này, những cuộc đấu tranh chống độc tài thực tế chỉ đem lại sự hoán đổi độc tài như đã thấy trong lịch sử”.

CỬ TRI GỐC VIỆT VỚI CUỘC BẦU CỬ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HUNGARY

CỬ TRI GỐC VIỆT VỚI CUỘC BẦU CỬ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HUNGARY

 00:15 10/10/2014

(NCTG) “Một thế hệ cử tri người gốc Việt mới sẽ có cơ hội để trưởng thành, để nhận biết rằng: sự nghiệp đấu tranh dân chủ phải là trách nhiệm không thể thoái thác của bản thân thế hệ hiện nay”.

DÂN CHỦ

DÂN CHỦ

 21:58 04/05/2012

(NCTG) “Dân chủ phải là một luật chơi đảm bảo quyền được nói cho mọi đảng phái, khuynh hướng chính trị, kể cả ĐCS, cho dù đảng này vẫn không từ bỏ ý đồ “đào mồ”...”.