Bruce (Xiaoyu) Liu giành cương vị quán quân xứng đáng

Sổ tay NCTG: CHOPIN VÀ HỒN BA LAN QUA NÉT NHẠC

 02:04 22/10/2021

(NCTG) Bruce (Xiaoyu) Liu (Lưu Hiểu Vũ, gốc Hoa) quốc tịch Canada vừa giật giải nhất tại Cuộc thi Dương cầm Quốc tế Chopin lần thứ 18, tiếp nối kỳ tích của thầy là GS., danh cầm Đặng Thái Sơn vào năm 1980. Kỳ thi lần này được coi là chứng kiến sự bùng nổ của các thí sinh trẻ gốc Á, mà trong số đó Đặng Thái Sơn góp “hơi bị nhiều” các môn sinh.