Từ cuối hè năm ngoái, người Đức bắt đầu để tâm tới người xin tỵ nạn và những thống kê liên quan đến trình độ học vấn và tỷ lệ phạm tội của họ

Đức: TĂNG VỌT NHỮNG HÀNH VI PHẠM TỘI NHẰM VÀO NGƯỜI XIN TỴ NẠN

 17:53 29/01/2016

(NCTG) Theo thông tin từ Cục Hình sự Liên bang Đức (BKA), nếu so với năm 2014 thì trong năm ngoái, con số những hành vi phạm tội và tấn công bạo lực nhằm vào người xin tỵ nạn tăng gấp năm lần, trong khi con số những hành vi phạm tội do người xin tỵ nạn gây ra chỉ tăng chút đỉnh.