Những cái nắm tay vượt lên trên bạo quyền để hướng tới tương lai - Ảnh tư liệu

“Con đường Baltic”: NHỮNG CÁI NẮM TAY ĐOÀN KẾT CỦA “KẺ YẾU”

 09:43 27/02/2022

(NCTG) “Nếu không chìa được một cánh tay, một lời nói ủng hộ trong cảnh đau thương của một nước khác, thì có lẽ, nên im lặng và ngẫm nghĩ vì sao, mình vẫn mãi tâm thế của kẻ yếu?” - tác giả Bùi Uyên từ Paris đặt câu hỏi, thông qua việc ôn lại “Con đường Baltic” và những diễn biến ở Ukraine mới đây.