LUỒNG SÁNG VIỆT NAM

LUỒNG SÁNG VIỆT NAM

 02:58 02/05/2015

(NCTG) “Nghe thấy tiếng cười. Nghe tiếng còi xe. Đêm dài đã sang ngày. Đất nước bị tổn thương này đã được hàn gắn, mãi bất khuất trường tồn”, cảm nhận của Andrew Lam.