Minh họa: Internet

HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI MỘT VÀ TÔI

 15:44 20/11/2017

(NCTG) “Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào vì nghề nào cũng cần cho xã hội”.

Hà Nội, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2003 - Ảnh: Mai Hồng (từ Hà Nội)

MỘT NGÀY KHÓ QUÊN TRONG ĐỜI HỌC SINH

 08:53 20/11/2003

(NCTG) "Và khi đó, chắc hẳn tôi sẽ có dịp về thăm mái trường cũ, ngồi lại vào chiếc ghế dài ngày xưa, nơi trong mấy năm ròng tôi và ba bốn đứa trời đánh khác đã mài đũng quần và gây ra không ít ưu phiền cho các thày cô. Chắc chắn, vào một ngày 20-11 nào đó, tôi sẽ lại đến thăm những thày cô chẳng biết còn hay mất, như một đứa con bất trị đi xa lâu ngày, mang trong mình biết bao mối nợ với quê hương...".