Tổng thống Göncz Árpád (trước) và Thủ tướng Antall József (sau), những con người làm nên nền Đệ tam Cộng hòa Hungary - Ảnh: Szalay Zoltán (Fortepan)

“TẦM QUAN TRỌNG CỦA THỜI ĐIỂM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TƯƠNG LAI...”

 03:23 03/05/2020

(NCTG) 30 năm và 8 ngày - đó là khoảng thời gian mà Orbán Viktor, Kövér László, Németh Zsolt và Kósa Lajos, các yếu nhân của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ) đã liên tục ngồi trong Quốc hội Hungary, kể từ ngày 2-5-1990. Trong số các thành viên của nghị viện đầu tiên kể từ khi nước Hung theo con đường tự do và dân chủ, chỉ còn họ, bốn người, qua tám nhiệm kỳ!