“Cảm ơn”, “xin lỗi”... những khái niệm căn bản và nền tảng của văn hóa ứng xử - Minh họa: Internet

BA CÂU “THẦN CHÚ”

 03:29 21/12/2019

(NCTG) “Mấy bạn nói cảm ơn thì tôi cũng không đẹp thêm chút nào, nhưng mấy bạn không biết nói từ “cảm ơn” thì khiến tôi thấy tiếc cái công đã giúp mấy bạn. Lần sau mấy bạn nhờ nữa, tôi “đếch” giúp thì mấy bạn thiệt thòi thôi”.

Ứng xử phù hợp khi gặp những điều khó chịu ở nước ngoài luôn là một nghệ thuật... - Minh họa: Internet

CHUYỆN ỨNG XỬ NƠI XỨ NGƯỜI

 03:03 06/04/2016

(NCTG) “Có khi hai người nghe cùng một phát biểu, nhìn thấy cùng một cử chỉ, nhưng lại có sự diễn dịch, cảm nhận khác nhau, và do đó phản ứng đôi khi trái ngược. Thái độ, lời nói là quyền của người đối diện. Chọn lựa cảm nghĩ, thái độ và phản ứng thích hợp là quyền của mỗi cá nhân chúng ta”.

CÁM ƠN & XIN LỖI

CÁM ƠN & XIN LỖI

 01:49 25/03/2010

(NCTG) “Mới hay: nói lời cám ơn, cũng cần văn hóa lắm thay!”

Minh họa: Internet

HỌC CÁI DỞ CỦA NGƯỜI: RẤT MAU!

 18:16 10/06/2005

(NCTG) “Sống ở nước ngoài, những thói hư tật xấu của dân tội mình vẫn được thường được “bảo lưu” và bên cạnh đó, trẻ em lại rất dễ “copy” những cái dở, tệ hại của bạn”.