QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG (10)

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG (10)

 09:48 09/04/2008

(NCTG) "Đôi khi tôi nghĩ rằng có thể con cái chúng ta mới nên là những người vận hành thế giới này..."