XIN ĐỪNG HỒ ĐỒ!

XIN ĐỪNG HỒ ĐỒ!

 17:28 30/05/2007

Tôi cho rằng những nhận định của tác giả Hải Âu về kỳ thi tốt nghiệp PTTH trong bài báo "Học kiểu TA, thi kiểu TÂY" là không công bằng và phiến diện.

VĂN HÓA

VĂN HÓA "KHỦNG BỐ" CỦA HÀ NỘI

 16:01 28/05/2007

Bạn nhìn thấy gì trong bức ảnh này?

NGẮN

NGẮN

 11:10 10/05/2007

LẠM BÀN VỀ ĐỊNH KIẾN

LẠM BÀN VỀ ĐỊNH KIẾN

 22:01 02/05/2007

"Judge not, and ye shall not be judged" (The Bible)

(NCTG) Từ "định kiến" trong tiếng Việt có nghĩa là "ý kiến riêng, khó có thể thay đổi" (Theo "Từ điển tiếng Việt" của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 1988). Còn khái niệm tương ứng với nó trong tiếng Anh - "prejudice" - có nghĩa là "an unfavorable opinion or feeling formed beforehand or without knowledge, thought, or reason" (theo dictionary.com).