Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Nhà máy Xử lý nước thải Khu công nghiệp Long Thành đang “bức tử” sông Đồng Nai - Ảnh: petrotimes.vn

Thuế môi trường: CHÍNH ĐÁNG HAY KHÔNG?

 20:20 16/04/2015

(NCTG) “Một mặt, thuế bảo vệ môi trường vốn là một chính sách chính đáng, xét về lâu dài là có lợi cho cả xã hội. Đồng thời, tính chính đáng của nó phụ thuộc vào sự minh bạch và công bằng trong việc thu thuế, và chi dùng của tổng tiền thu thuế nói chung”.