QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG (9)

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG (9)

 16:19 23/03/2008

(NCTG) "Tôi không biết nhiều về người phụ nữa này, và bà cũng chẳng có lý do gì để giúp đỡ mẹ con tôi, nhưng bà tin rằng ai cũng chỉ là một đứa con của Chúa..."