NƯỚC HUNG ĐÓN CHÀO LIÊN HIỆP CHÂU ÂU

NƯỚC HUNG ĐÓN CHÀO LIÊN HIỆP CHÂU ÂU

 01:33 07/05/2004

(NCTG) “Hungary đã đón chờ giây phút gia nhập Liên hiệp Châu Âu từ một ngàn năm nay, khi các bộ lạc Hung bắt đầu đến lập quốc ở mảnh đất ngày nay có tên gọi là Hungary!” (Göncz Árpád)

ĐỒNG HỒ CÁT VÀ THỜI KỲ MỚI

ĐỒNG HỒ CÁT VÀ THỜI KỲ MỚI

 10:33 30/04/2004

(NCTG) “Quả thực, nước Hung và người Hung đã bước vào Thời kỳ mới này sau một quá trình chuẩn bị kiên trì và dai dẳng. Còn chúng ta, những người Việt sống trên đất nước này, đã chuẩn bị cho kỷ nguyên mới này ra sao?”.