Tiểu thuyết xuất sắc nhất về cuộc chiến Việt Nam - Minh họa: Internet

“A HÁBORÚ SZOMORÚSÁGA” - BẢN TIẾNG HUNG CỦA “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” (2)

 04:55 14/09/2019

(NCTG) “Ở Việt Nam, từ khi xuất bản “Nỗi buồn chiến tranh”, mọi người không còn mô tả chiến tranh như trước đây nữa” (nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên).

Nhà văn Bảo Ninh

“A HÁBORÚ SZOMORÚSÁGA” - BẢN TIẾNG HUNG CỦA “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” (1)

 03:24 06/09/2019

(NCTG) “Trước khi đến Việt Nam, tìm hiểu về Việt Nam, bạn hãy đọc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh” (khuyến nghị của NXB Lonely Planet chuyên xuất bản sách hướng dẫn du lịch có trụ sở ở Melbourne, Úc).