HÀNH HƯƠNG ĐẾN PHÁO ĐÀI BẢY THÁP YADIKULE

HÀNH HƯƠNG ĐẾN PHÁO ĐÀI BẢY THÁP YADIKULE

 19:55 27/08/2014

(NCTG) “Một chuyến “hành hương” đáng nhớ. Tôi định sau chuyến đi này sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời của những con người đã hy sinh cho tự do của đất nước mà tôi đang sống…”.